Finans Piyasalarında Ekonomik Göstergeler Nelerdir?

Finans Piyasalarında Ekonomik Göstergeler Nelerdir?Finansal yatırım piyasalarında, işlem yaparken kontrol edilmesi gereken birçok değişken vardır. Bunların en başında da ekonomik göstergeler gelir. Ekonomik göstergelerde yaşanan değişimler, yatırım araçları üzerinde doğrudan etkiler gösterir. Bu etkilerin finans piyasaları üzerinde hesaplanması da analiz yöntemleri ile mümkündür. Araçların fiyatlarının belirlenmesinde size yardımcı olacak göstergeleri araştırarak, temel analiz yöntemleri üzerinde kullanırsınız. Teknik analizi de yatırım aracınızın eski fiyatları üzerinde kullanırsınız. Bunların ikisini birlikte değerlendirerek, ulaştığınız sonuçlara göre işlemlerinizi gerçekleştirirsiniz.

İşlemlerinizi avantajlı gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapmanız önemlidir. Sadece değişkenlerin araştırılması ve analizlerinin uygulanması sizi kazançlı kılmaz. Aynı zamanda en avantajlı piyasa hangisidir bilmeli ve orada yatırımlarınızı gerçekleştirmelisiniz. Ülkemizde son zamanlarda genel olarak yatırımlarda forex tercih edilmektedir. Çünkü forex piyasasının yatırımcı açısından avantajları bol miktardadır. Bu avantajları doğru ve etkin kullanabilmek için yatırım araçlarının fiyatlarına etki eden olayları araştırmanız önemlidir. Bu yüzden de ‘ekonomik göstergeler’ araştırılması gereken bir faktördür.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla; bir ülkenin yıl içerisinde ürettiği nihai malların piyasa değerini ifade eder. Bu piyasa değeri aynı zamanda toplam harcama ve toplam gelire eşittir. Bu durumda gayri safi yurtiçi hasılayı belirlemesinde etkili olan farklı faktörlerde vardır. Bunlar ise; gayri safi milli hasıla, net yurtiçi hasıla, milli gelir, kişisel gelir, yurtiçi gelir, harcanabilir kişisel gelir gibi verilerdir. Bu veriler kullanılarak gayri safi yurtiçi hasılanın büyüklüğü hesaplanır. Hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla bir önceki yıldan büyük ise ekonomide büyüme meydana gelmiş demektir.

Ödemeler Dengesi

Ödemeler dengesi tablosuna baktığımızda, karşımıza dört hesap grubu çıkar. Cari hesap, sermaye hesabı, resmi rezerv hesabı ve net hata – noksan hesabı şeklindedir. Ödemeler dengesi denildiğinde ülkelerin birbirleri arasında yaptıkları ekonomik işlemlerden bahsedildiğini anlamlıyız. Böylelikle bu dört grup kontrol edilmelidir. Cari hesap; ithalat, ihracat, turizm, eğitim, sigortacılık, taşımacılık, eğitim, mali hizmetler gibi birçok değişkenin birleşiminden oluşur. Sermaye hesabı; diğer ülkeler ile yapılan tahvil, hisse senedi, ev, arsa, banka mevduatı gibi işlemleri kapsar. Resmi rezerv hesabı; ülke merkez bankasının elinde tuttuğu altın ve döviz rezervlerini içerir. Tüm bu değişimler göz önüne alındığında, ödemeler dengesinin sıfıra eşit olması gereklidir. Ama sıfıra eşit olması neredeyse imkânsızdır. Bu yüzden arta kalan fazla ya da eksiklik ise net hata – noksan hesabında gösterilir.

İşsizlik

İşsizlik ülkenin ekonomilerini ciddi anlamda etkilemektedir. Ekonomiye katkıda bulunan kişilerin sayısı, devlet üzerinde işsiz sayısının yükü gibi faktörlerin etkisi büyüktür. İşsizlik denildiğinde, çalışma durumu olup, çalışmak istemeyen kişileri kapsar. İşsizlik sayısı yüksek olduğunda üretim azalır ve bu ekonomik durumu eksi yönde hareket ettirir. Ekonomik durumu sosyal ve iktisadi olarak etkiler. Sosyal etkilenme, kişinin kendi alıştığı yaşam standartlarının değişmesidir. İktisadi etkilenme, üretimin fazla olabilecekken, çalışılmaması sonucu az olmasıdır.

Enflasyon

Ülkede enflasyonun olmasını, fiyatlar genel seviyesinin yükseliş göstermesinden anlayabilirsiniz. Enflasyon arttığında, kişilerin satın alma durumunun azalacağı anlamına gelir. Fiyatlar genel seviyesinin düşüş göstermesine ise deflasyon denir. Enflasyonunda kendi arasında üç çeşidi vardır. Sürünen enflasyon, dört nala enflasyon ve hiper enflasyon şeklindedir. Ülkemizde genelde enflasyona karşı çıkılır. Çünkü kişilerin gelir planlamalarında değişimlere sebep olur ve olumsuzluklara yol açar. Ama bu olumsuzluklar geliri sabit olanlar ya da enflasyon oranında artış yaşamayan kişiler için geçerlidir. Emekliler bu duruma verilebilecek en güzel örnektir. Hâlbuki enflasyon olması durumunda yaşanan ücret değişimleri, enflasyondan değil arka planda bulunan teknolojik ve sermayede yaşanan değişimler vardır.

Faiz Haddi

Nominal ve reel faiz haddi olarak karşımıza çıkar. Nominal faiz haddi; borçlunun alacaklıya ödemeyi taahhüt ettiği nominal getiri haddini temsil eder. Reel faiz haddi ise nominal ve reel büyüklüğün arasındaki farkı temsil eder. Önemli bir değişkendir. Faiz oranlarının artması ekonominin farklı alanlarında farklı sonuçlara yol açar. Örneğin; bankanın mevduat tarafında iyi bir durumken, kredi kullanılacak tarafta olumsuz bir durumdur. Bunun gibi farklı değişkenlerde farklı sonuçlar veren faiz oranlarının ekonomi içerisindeki yerini araştırmalı ve finansal piyasalara etkilerini incelemelidir.

Döviz Kuru

Döviz kurundaki değişimler ekonomik faaliyetlerin yapılmasını etkilediği için kontrolü ve ekonomiye etkisini incelemek gerekir. Bu durumda izlediği yolun istikrarlı olması önemlidir. Aşırı değişimler ekonomiyi olumsuz etkiler. Ekonomi içerisinde önemli olan 3 faktörden biridir. Bu sebeple ekonomik faaliyetlerin ne derece gerçekleştiğini, hangi seviyelerde olduğunu tahmin edebilmek için döviz kurlarındaki genel değişimler incelenmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir