Forex Piyasasında Temel Analiz Araçları

Forex Piyasasında Temel Analiz AraçlarıForex piyasasında yatırımcılar gerçekleştirdikleri analiz yöntemleri doğrultusunda, forex piyasasında varlıkların ilerleyen dönemdeki fiyat hareketlerine ilişkin başarılı sinyaller edinebilmekte, bu doğrultuda piyasada doğru pozisyonlarda yer alarak, sermayelerini verimli bir şekilde değerlendirme imkanına sahip olabilmektedirler.

Finans piyasalarında analiz yöntemleri genel iki başlık altında incelenmektedir. Teknik ve temel analiz olarak adlandırılan bu analiz yöntemleri, teorik anlamda birbirlerine karşıt yöntemlerdir. Yatırımcılar teknik analiz işlemlerinde varlıkların geçmiş dönem fiyat bilgilerini belirli bir matematiksel alt yapı çerçevesinde incelerlerken, temel analiz işlemlerinde ise, yatırımcılar varlıklar üzerinde etkili olabilecek güncel gelişmeleri ve açıklamaları iktisadi bir çerçevede incelemektedir.

Günümüzde forex şirketleri tarafından sunulan ekonomik takvim ve günlük analiz hizmetleri doğrultusunda, yatırımcıların temel analiz işlemlerini gerçekleştirmesi oldukça kolaylaşmıştır. Yatırımcılar işlem platformlarında güncel gelişmelere anlık olarak ulaşabilmekte, forex şirketlerinin siteleri aracılığı ile piyasadaki gelişmelerin, varlık fiyatları üzerindeki etkilerine ilişkin ayrıntılı yorumları takip edebilmektedir.

Forex piyasasında varlıklar üzerinde ağırlıklı etkisi olduğu belirtilebilecek gelişmeleri ve açıklamaları incelersek;

İstihdam Değişimleri

Bir ekonomideki istihdam durumu ilgili ekonomideki olumlu veya olumsuz tabloyu en net gösteren verilerden bir tanesi durumundadır. İstihdam talebinin artması genellikle ilgili ülke para biriminin değer kaybı yaşamasına, azalması ise, para biriminin değer kazanmasına neden olmaktadır.

Aynı zamanda gayri safi milli hasıla ve istihdam talepleri arasında yakın bir ilişki söz konusudur. İstihdamın artması gayri safi milli hasılanın da yükselmesine neden olacaktır. Bu noktada para birimi değeri üzerinde çift yönlü bir etkinin oluştuğu yorumunu gerçekleştirmek mümkündür.

Cari Hesap Dengesi

Cari hesap dengesi bir ülkenin ticari faaliyetlerini gösteren bir rapor niteliğindedir. Yatırımcılar cari hesap dengesinde ilgili ülkenin ithalat ve ihracat verilerini öğrenebilir, gelir akışı ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Genellikle 3 aylık periyotlarda açıklanan cari hesap dengesinin olumlu sonuçlar sunduğu durumlarda, para biriminin değer kazandığı gözlemlenmektedir.

Faiz Oranları Açıklamaları

Faiz oranları değişimi ülkelerin para birimi değerleri üzerinde en ağırlıklı etkiye sahip değişkenlerden bir tanesi konumundadır. İlgili para birimi sahibi ülkenin faiz oranlarını artırması, yatırımcıları para birimi aracılığı ile yatırım gerçekleştirmeye yönlendirmekte, bu doğrultuda para birimine karşı olan talep artmakta ve para biriminin değer kazanmasına neden olmaktadır.

Aynı zamanda faiz oranlarında yaşanan bir artış doğrultusunda, piyasada para biriminin dolaşım hızı da artmakta ve ekonomik anlamda bir canlılığı da beraberinde getirmektedir. Faiz oranlarının düşürülmesi ise, ülke para biriminin değer kaybı yaşamasına neden olabilmektedir.

Tarım Dışı Üretkenlik Verileri

Tarım dışı üretkenlik verileri, tarım sektörü dışındaki, üretim miktarlarını ortaya koyan, ekonomideki etkin insan sayılarını sunan bir rapor niteliğindedir. Yatırımcılar bu veri uyarınca ekonomideki büyümeyi ve dolayısı ile para biriminin yaşayabileceği değer artışı oranlarını ön görebilmektedir.

Konut Başlangıçları

İnşaat sektörü ülkelerdeki ekonomik durumun sonuçlarının ilk olarak hissedildiği öncü bir sektör konumundadır. Ülkede taşınmazlara yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaların sıklığı ve sayısı yatırımcılara ülkedeki ekonomik gidişat ile ilgili başarılı bilgiler sunabilmektedir. Yatırımcılar bu bilgiler ışığında para biriminin yaşayacağı değer artışını ön görebilme imkanına sahip olmaktadırlar.

Dış Ticaret Dengesi

Dış ticaret dengesi bir ülkenin gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat verilerinin gözlemlenebildiği bir rapordur. Dış ticaret dengesi raporlarının ihracat ağırlıklı olarak oluşması genellikle ilgili para biriminin değer artışı yaşamasına neden olmaktadır.
Ülkenin yüksek ihracat oranlarına sahip olması, küresel anlamda, ülke para birimine karşı talebi artıracak bu doğrultuda para birimi yüksek ihtimalle değer kazanacaktır.

Gayri Safi Milli Hasıla

Gayri safi milli hasıla bir ülkede kişi başına düşen gelir oranını göstermektedir. Gayri milli safi hasılanın artması, ülke içi talebi artıracak ve ekonomik anlamda bir canlanmayı beraberinde getirecektir. Bu doğrultuda gayri safi milli hasıla verilerinin olumlu gelmesinin ardından, ilgili para biriminin değer artışı yaşayabileceği yorumu gerçekleştirilebilmektedir.

Enflasyon Oranları

Enflasyon bir ülkedeki alım gücünü tanımlamayı mümkün kılan bir orandır. Enflasyon oranlarının yükseldiği anlarda, ülkedeki alım gücü düşmekte, bu durumda piyasada duraksamalara veya eksi yönlü hareketlere neden olabilmekte, para birimi değer kaybı yaşayabilmektedir.

Enflasyon oranları aynı zamanda yatırımcıların reel kazançlarını hesaplamaları içinde oldukça önemli bir faktördür. Yatırımcılar enflasyon oranları yüksek olan bir para birimi aracılığı ile gerçekleştirdikleri yatırımlarında, başarılı sonuçlar elde etmeleri durumunda bile, enflasyon etkisi ile reel getirisi oldukça düşük yatırımlar gerçekleştirebilmektedir.

Temel analiz verileri yatırımcıların forex piyasasında gerçekleştirecekleri işlemlerine ilişkin oldukça başarılı sinyaller sunan önemli bir analiz yöntemidir. Yatırımcılar temel analiz verileri doğrultusunda açacakları işlem emirleri doğrultusunda yüksek kar oranları elde edebilmekte, finansal güçlerini oldukça kısa vadelerde artırma imkanına sahip olabilmektedirler.

Temel analiz verileri doğrultusunda gerçekleştirilen yorumların, doğruluk oranlarının ise, teknik analiz araçları ile önemli bir şekilde arttırılabildiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle yatırımcıların forex piyasasında başarı yüzdesi yüksek işlem modelleri doğrultusunda yer alması için, teknik ve temel analiz yöntemlerini birlikte kullanması son derece önemlidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir